Szpital Powiatowy w Chrzanowie

Szpital Powiatowy w Chrzanowie
ul. Topolowa 16
32-500 Chrzanów
tel. 32 624 77 77 (centrala)
fax: 32 623 94 28
e-mail: sekretariat@spch.home.pl 
https://www.szpital-chrzanow.pl/

Szpital świadczy usługi medyczne na rzecz ubezpieczonych w NFZ w ramach kontraktów w następujących rodzajach świadczeń zdrowotnych:

 • leczenie szpitalne
 • programy lekowe (leczenie stwardnienia rozsianego, ciężkiej astmy alergicznej, choroby Gaucher'a, niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek, wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów dializowanych, w tym leczenie Parykalcytolem)
 • chemioterapia (prowadzona w trybie hospitalizacji, leczenia jednego dnia oraz ambulatoryjnie)
 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna (porady specjalistyczne)
 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna (diagnostyka: TK, badania endoskopowe)
 • rehabilitacja medyczna (prowadzona w trybie hospitalizacji oraz ambulatoryjnie)
 • psychiatria (prowadzona w trybie stacjonarnym, dziennym, ambulatoryjnie oraz w warunkach domowych)
 • ratownictwo medyczne
 • świadczenia odrębnie kontraktowane (dializy, tlenoterapia domowa)
 • podstawowa opieka zdrowotna
 • programy profilaktyczne