Konkursy

Chrzanowskie dyktando

Co roku uczniowie naszych szkół stają w ortograficzne szranki. 28 września 2007 r. w Szkole Podstawowej Nr 10 w Chrzanowie odbyło się I dyktando Szkół Podstawowych Gminy Chrzanów „O długopis Przewodniczącego Rady Miejskiej", a 6 października 2007 r. w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Chrzanowie odbyło się I dyktando Gimnazjów Gminy Chrzanów „O pióro Burmistrza Miasta Chrzanowa”. Z krótką przerwą w pandemii Covid-19, ta tradycja konkursu jest kontynuowana. W międzyczasie zmodyfikowano nieco formułę gminnego konkursu, z uwagi na reformę systemu edukacji i wygaszenie gimnazjów. Obecnie Gminny Konkurs Ortograficzny organizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Armii Krajowej w Chrzanowie w kategorii uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych „O Pióro Burmistrza Miasta Chrzanowa” oraz w Szkole Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie w kategorii uczniów klas III szkół podstawowych „O Długopis Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chrzanowie”.

,,Matematyczne trójki w Trójce”

Od roku 2016 w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Królowej Jadwigi w Chrzanowie odbywa się Gminny Konkurs Matematyczny ,,Matematyczne trójki w Trójce”. Konkurs obejmuje dwie kategorie uczniów: z klas III oraz z klas VIII. Wśród zadań konkursowych, z którymi zmagają się uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Chrzanów znajdują się zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności i łamigłówki matematyczne, np. tangramy dla uczniów z klas III, a sudoku dla uczniów z klas VIII.

Gminny Konkurs Kolęd, Pastorałek i Piosenek Zimowych

Od roku 2003 w Gminie Chrzanów odbywa Gminny Konkurs Kolęd, Pastorałek i Piosenek Zimowych. Organizatorami konkursu są Szkoła Podstawowa Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie, Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie, Urząd Miejski w Chrzanowie i Miejski Ośrodek Kultury Sportu i rekreacji w Chrzanowie.
W Konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież z terenu Gminy Chrzanów w czterech kategoriach wiekowych:

  • kategoria „A” (przedszkola i oddziały przedszkolne ze szkół podstawowych),
  • kategoria „B” (szkoła podstawowa: klasy I-III),
  • kategoria „C” (szkoła podstawowa: klasy IV-VI),
  • kategoria „D” (szkoła podstawowa: klasy VII-VIII).

W Konkursie mogą brać udział reprezentanci szkół i przedszkoli: soliści oraz zespoły. Duety zaliczane są do zespołów.

Gminny Festiwal Pieśni Legionowej w Chrzanowie

W roku 2007 odbył się I Gminny Festiwal Pieśni Legionowej w Chrzanowie. Konnkurs corocznie organizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie. Festiwal to inna forma akademii ponad szkolnej. Jest to także uczczenie święta niepodległości w nietypowy sposób i piękna lekcja patriotyzmu. Rokrocznie uczestnicy wykazują się wspaniałą, patriotyczną postawą, prezentując pieśni z ogromnym zaangażowaniem, zachwycając jednocześnie strojami.

Gminny Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski „Dziecięce Wierszowanie”

Konkurs corocznie organizowany jest przez Przedszkole Samorządowe nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie i podzielony jest na dwie kategorie wiekowe. I kategoria dla dzieci 3 i 4 letnich, a kategoria II dla dzieci 5 i 6 letnich. Celami konkursu skierowanego do najmłodszych są: stwarzanie dzieciom możliwości do zaprezentowania utworów wierszowanych, popularyzacja literatury dziecięcej, rozbudzanie wrażliwości literacko- artystycznej dzieci, dbałość o kulturę żywego słowa, konfrontacja pomysłów na inscenizację utworu. Niejednokrotnie gośćmi specjalnymi konkursu są autorzy wierszy, czy opowiadań dla dzieci

Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej

Od roku 2009 Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Chrzanowie jest organizatorem Gminnego Konkursu Piosenki Przedszkolnej. Konkurs jest skierowany do dzieci 3 - 4 letnich oraz 5 – 6 letnich z chrzanowskich przedszkoli. Głównym celem tego konkursu jest kształtowanie wrażliwości artystycznej, prezentacja uzdolnień muzycznych przedszkolaków oraz rozbudzenie u młodych wykonawców zamiłowania do śpiewu i muzyki. Młodzi artyści prezentują swoje umiejętności wokalne w swobodny i urzekający sposób, dodając do treści piosenki wymowny strój oraz ruch sceniczny. W czasie pandemii Covid-19 konkurs odbywał się on – line.