Edukacja

Jest tylko jeden skuteczny sposób nauki. Poprzez działanie.

 

Chrzanów jest gminą, gdzie ze szczególną uwagą realizowany jest program rozwoju młodzieży i szeroko rozumianej edukacji. Chrzanowskie szkoły są stale modernizowane zapewniając uczniom właściwe warunki do nauki. Dużą uwagę przywiązuje się do zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć sportowych. Niezwykle ważnym czynnikiem wpływającym na edukację jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz prężnie działające zespoły kierujące placówkami oświatowymi. W Chrzanowie działa również Szkoła Muzyczna I stopnia, która docelowo ma zostać przekształcona w Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną, która poza przygotowaniem dzieci w podstawowym zakresie będzie dodatkowo prowadziła naukę gry na instrumentach.