Monitoring powietrza

System monitorowania jakości powietrza w Gminie Chrzanów

Zanieczyszczenie powietrza związane jest z niską emisją. Zanieczyszczenia te pochodzą z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób oraz z transportu samochodowego. Cechą charakterystyczną niskiej emisji jest to, że powodowana jest przez liczne źródła wprowadzające do powietrza niewielkie ilości zanieczyszczeń.

Przyczyny niskiej emisji: ogrzewanie domów paliwem słabej jakości, palenie w piecach śmieci, ogrzewanie domów paląc w starym kotle, nie czyszczenie kominów.

Niewłaściwe ogrzewanie domu powoduje wysyłanie w powietrze szkodliwe substancje rozchodzące się na niskiej wysokości, które szybko opadają osadzając się na budynkach i otaczającej je roślinności. Są również wdychane przez ludzi i zwierzęta.

Sposoby na poprawę jakości powietrza:

  • nie spalenie śmieci,
  • wybieranie paliwa dobrej jakości,
  • stosowanie urządzeń wysokiej klasy.

 

1. Na budynku Urzędu Miejskiego został zamontowany profesjonalny czujnik jakości powietrza. Bieżące pomiary trafiają bezpośrednio do ogólnopolskiej bazy i dostępne są w najpopularniejszych aplikacjach monitorujących poziom zanieczyszczenia.

Wyniki pomiarów są na bieżąco eksponowane na stronie https://looko2.com/

2. Wyniki pomiarów jakości powietrza na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current?woj=malopolskie&rwms=true

Stan jakości powietrza w rejonie Chrzanowa określany jest za pomocą automatycznej stacji pomiaru zanieczyszczeń usytuowanej w Trzebini na osiedlu Widokowym.

3. Małopolska w zdrowej atmosferze, wyniki pomiarów zamieszczone na stronie:  https://powietrze.malopolska.pl/jakosc-powietrza/

4. Pomiary na terenie Chrzanowa (AIRLY)

5701.jpg [21.14 KB]

Pomiary zanieczyszczenia powietrza z 12 punktów usytuowanych na terenie Chrzanowa dokonywane są przez urządzenia zwane sensorami. Przedstawiane dane mają charakter edukacyjny, a ich celem jest wzrost świadomości społecznej w zakresie zagrożenia wynikającego z zanieczyszczenia powietrza spowodowanego niska emisją, tj. sposobem ogrzewania oraz stosowanym paliwem.

4. NETAIR (https://netair.pl)