Zadania majątkowe

  • 2021

    Łączna wartość zrealizowanych przez gminę Chrzanów wydatków majątkowych w 2021 r. wyniosła 18 427 085,19 zł.

  • 2020

    Łączna wartość zrealizowanych przez gminę Chrzanów wydatków majątkowych w 2020 r. wyniosła 23 909 467,89 zł.

  • 2019

    Łączna wartość zrealizowanych przez gminę Chrzanów wydatków majątkowych w 2019 r. wyniosła 23 004 367,14 zł.