Projekty, inicjatywy

 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 jest kontynuacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowanego w latach 2016-2020. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, przy współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

 • Lokalny Program Grantowy Gminy Chrzanów

  Gmina Chrzanów we współpracy z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych zaprasza społeczników na spotkania informacyjne dotyczące Lokalnego Programu Grantowego. Konkurs skierowany jest do zwykłych mieszkańców, którzy mają interesujący pomysł na działanie w swojej społeczności, ale nie mają pieniędzy, żeby go zrealizować oraz do niewielkich, lokalnych organizacji pozarządowych, które chcą się rozwijać....

 • Poznaj Polskę

  Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” jest częścią Polskiego Ładu.

 • „Aktywna tablica” na lata 2020-2024

  Informacja dotycząca kolejnej edycji rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024

 • Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy

  Informacji dotycząca wykorzystania grantu pn.: „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”

 • Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych Grant 1

  Informacji dotycząca wykorzystania grantu w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 jest kontynuacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowanego w latach 2016-2020. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, przy współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

 • Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy

  Województwo Małopolskie, Departament Edukacji, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”.

 • Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych

  Gmina Chrzanów realizuje projekt grantowy pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych. 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 • Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka

  W roku szkolnym 2021/2022 szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrzanów po raz kolejny uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Czerniaka, którego celem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie czerniaka, poprzez popularyzację metod skutecznej profilaktyki.