Kultura w liczbach

  • Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

    Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie to przestrzeń, która inspiruje do artystycznego rozwoju i dostarcza pozytywnych wrażeń. Tu można odpocząć, dobrze spędzić wolny czas i odkrywać świat sztuki. Twórcza i przyjazna atmosfera sprawią, że chętnie się tu wraca. Misją instytucji jest wspieranie pasji, wyzwalanie emocji, inspirowanie do działania – współtworzenie przestrzeni do spełnienia artystycznych marzeń.

  • Muzeum w Chrzanowie

    Głównym hasłem Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich na lata 2019-2023 jest Muzeum, otwarte! Wyraża ono kierunek działań, które będą realizowane w najbliższych latach dla dobra Gminy Chrzanów. Podstawami, tego założenia są: świadomość historyczna, źródła historyczne, Tradycja, pamięć oraz aktualny stan wiedzy. Są to filary, na których będzie opierać się działalność i rozwój Muzeum w Chrzanowie.

  • Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie

    Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie pełni funkcje biblioteki powiatowej dla powiatu chrzanowskiego. Szeroko pojmowana działalność edukacyjno-kulturalna z wykorzystaniem nowych technologii i różnorodnych form wpisuje się w strategię działania biblioteki, która odpowiadając na potrzeby środowiska i czytelników stara się przygotowywać atrakcyjną ofertę kulturalną wykraczającą poza tradycyjne zadania biblioteki. Poza realizacją głównych zadań statutowych związanych z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów, posiada bardzo szeroką ofertę działań o charakterze szkoleniowym, edukacyjnym i kulturalnym, skierowaną do społeczności lokalnej.