Środki zewnętrzne

 • Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 dla osób niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  Gmina Chrzanów – Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie realizuje projekt pn. „Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie”.

 • Przebudowa drogi gminnej ul. Mieszka I - Fundusz Dróg Samorządowych

  Fundusz Rozwoju Dróg stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

 • Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej - Fundusz Dróg Samorządowych

  Fundusz Rozwoju Dróg stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

 • Rozbudowa drogi ul. 29 Listopada - Fundusz Dróg Samorządowych

  Fundusz Rozwoju Dróg stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

 • Cyfrowa Gmina - Program Operacyjny Polska Cyfrowa

  Dofinansowanie z programu Polska Cyfrowa kierowane jest przede wszystkim na projekty inwestycyjne poszerzające dostęp do sieci szerokopasmowych. Jednocześnie kontynuowane będzie wdrażanie systemów stwarzających możliwość załatwiania wielu spraw urzędowych, związanych z edukacją czy usługami zdrowotnymi on-line.

 • Budowa drogi gminnej ul. Łowieckiej - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to kontynuacja Funduszu Dróg Samorządowych. Program służy rozwojowi dróg lokalnych - gminnych i powiatowych. Utworzenie Funduszu ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

 • Budowa drogi gminnej ul. Podleśnej - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to kontynuacja Funduszu Dróg Samorządowych. Program służy rozwojowi dróg lokalnych - gminnych i powiatowych. Utworzenie Funduszu ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

 • Stadion miejski i letnie baseny na os. Kąty - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

  Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 • Stadion miejski i letnie baseny na os. Kąty - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.