Teren Doliny Chechło-Północ w Chrzanowie

W dniu 24 maja 2022 r. Rada Miejska w Chrzanowie podjęła Uchwałę Nr XLV/461/2022 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Doliny Chechło-Północ w Chrzanowie.

Uchwała Nr XLV/461/2022 z dnia 24 maja 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Doliny Chechło-Północ w Chrzanowie

Wnioski w przedmiotowej sprawie składać można na piśmie, w terminie do dnia 24 czerwca 2022 r. Więcej informacji w obwieszczeniu poniżej:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu i możliwości składania wniosków

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Doliny Chechło-Północ w Chrzanowie

W dniach od 3 listopada 2022 r. do 2 grudnia 2022 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Doliny Chechło-Północ w Chrzanowie.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 listopada 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie w sali nr 26, początek o godzinie 15:00.

Każdy zainteresowany może składać uwagi do wyłożonego projektu zmiany planu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Doliny Chechło-Północ w Chrzanowie