Raport o stanie gminy

Raport o stanie gminy Chrzanów nie jest jedynie zbiorem statystyk i wskaźników, lecz pokazuje obecną sytuację wewnętrzną i zewnętrzną gminy. Dokument odnosi się też do lat ubiegłych, by w sposób najbardziej obiektywny zobrazować kierunki rozwoju oraz zmiany, jakie zachodzą na różnych płaszczyznach życia naszej lokalnej społeczności.

Wypełniając dyspozycję art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, corocznie publikowany jest Raport o stanie gminy. Dokument ten obrazuje aktualną sytuację naszej gminy i przedstawia obszary jej funkcjonowania. Obejmuje m.in. problematykę finansów, mienia komunalnego, inwestycji, gospodarki przestrzennej, oświaty, kultury, sportu czy pomocy społecznej. Zawiera dane pozwalające ocenić i przeanalizować zmiany zachodzące na przestrzeni ostatnich lat.

Raporty o stanie gminy