Balin

  • Sołectwo Balin

    Sołectwo Balin zajmuje północno - zachodni obszar gminy Chrzanów. Położone jest w obrębie tzw. Pagórów Jaworznickich, porozcinanych doliną rzeki Luszówki i potoku Balińskiego.

  • Rys historyczny

    Balin, dawniej osada szlachecka, nosi nazwę prawdopodobnie od nazwiska pana Bylyńskiego. W 1470 r., według "Liber Beneficiorum" Długosza, należał do parafii Kościelec. Długosz wymienia Balin (Balyna) jako własność Bylyńskiego, z łanami kmiecymi dającymi dziesięcinę kościołowi w Sławkowie. Przed powstaniem parafii Kościelec, Balin był częścią Sławkowa. Wskazuje to na jego wczesnohistoryczne...

  • Ciekawe postacie

    Jedną z ciekawszych postaci historycznych związanych z Balinem jest Baliński, lekarz i alchemik z końca XV i początku XVI wieku. Maciej Stryjkowski, w dziele O początkach, wywodach, dzielnościach,sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego..., opisuje jego działalność przy leczeniu Aleksandra Jagiellończyka. Baliński, nazywany „setnikiem” za wysokie honoraria, był znany z wykorzystywania...