Gmina w liczbach

Statystyczne Vademecum Samorządowca zawiera kompleksowe informacje statystyczne o regionie. System pozwala na szybką i sprawną diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i środowiskowej.
https://svs.stat.gov.pl/

W nowym SVS - dla danej jednostki terytorialnej można wybrać obszar tematyczny, wizualizować wskazane dane na wykresach, a także wygenerować gotowe portrety gmin, miast na prawach powiatu, powiatów czy województwa.

Nowa funkcjonalność narzędzia SVS to:

  • oszczędność czasu, dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze
  • gotowy materiał do diagnozy i analizy, bez potrzeby szkoleń z baz danych
  • możliwość decydowania o tym, które dane są prezentowane i wizualizowane, abyście sami wybierali potrzebne informacje
  • najważniejsze dane o jednostce terytorialnej: gminie, mieście na prawach powiatu, powiecie, województwie
  • atrakcyjny sposób wizualizacji danych w portretach, który zapewni Państwu gotowy materiał do prezentacji i wystąpień publicznych
  • długie szeregi czasowe 5 lub 10 letnie, które umożliwią porównanie zachodzących zmian w wybranych obszarach
  • rankingi zapewniające porównanie jednostek ze sobą.