Wykaz i słownik ulic

 • Informacja dotycząca stosowania nazw ulic

  `

 • Słownik nazw ulic, placów i rond

   

 • Miasto Chrzanów

  Gmina Chrzanów zajmuje powierzchnię 79,44 km2. Tworzy ją miasto Chrzanów (38,32 km2) oraz sołectwa (41,12 km2) Balin, Luszowice, Pogorzyce, Płaza, Źrebce i Okradziejówka. Chrzanów graniczy z gminami: Jaworznem, Trzebinią, Libiążem, Babicami i Alwernią. Pod względem położenia geograficznego gmina zlokalizowana jest w południowej części Polski, w województwie małopolskim, na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, na małym grzbiecie jurajskim u wylotu Rowu Krzeszowickiego, nad lewym dopływem Wisły - rzeką Chechło.

 • Wieś Pogorzyce

  Obszar wsi Pogorzyce obejmuje także Źrebce. Wieś położona jest w południowej części gminy Chrzanów. Pogorzyce położone są w obrębie Bloku Płaziańskiego, w terenie objętym Zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych. Jest to obszar bardzo malowniczy. Z Pogorzyc rozpościerają się ciekawe widoki na Lipowiec, Dolinę Wisły, dalej panoramę Beskidu, a przy dobrej pogodzie można zobaczyć Tatry. Wieś ma charakter ulicówki w stylu wiejsko-podmiejskim, rozrastającej się wzdłuż drogi z Chrzanowa do Płazy (ul. Szymanowskiego).

 • Wieś Płaza

  Płaza jest malowniczą miejscowością powiatu chrzanowskiego w województwie małopolskim, zlokalizowaną na rozlicznych wzgórzach, z których roztaczają się piękne widoki: od strony północno-wschodniej na Puszczę Dulowską i Zamek Tenczyński, od strony południowej na dolinę Wisły, Beskidy, Tatry i Zamek Lipowiecki i od strony zachodniej na Kamieniołom skał wapiennych w Wapienniku. Wieś umiejscowiona jest na południowy wschód od Chrzanowa, w obrębie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, na pagórkach Garbu Tenczyńskiego zwanego tutaj Blokiem Płaziańskim. Graniczy z sołectwami Pogorzyce, Bolęcin, Regulice oraz Wygiełzów. Najwyższym punktem w obrębie Bloku Płazy jest Płaska Góra, położona kilkaset metrów na południowy wschód od centrum Płazy Górnej. Dolna część miejscowości położona jest malowniczo w dolinie Płazanki. Jej strome lessowe zbocza wspinające się terasami pokryte są lasami, uprawnymi polami oraz domostwami do których dojechać można wąskimi, krętymi i bardzo stromymi drogami.

 • Wieś Luszowice

  Wieś Luszowice położona jest na Wyżynie Śląskiej, w części zwanej Pagórami Jaworznickimi, w obrębie Garbu Ciężkowickiego o urozmaiconej pagórkowatej rzeźbie do wys. 340 m n.p.m. rozciętej doliną Luszówki, która jest dopływem rzeki Chechło. Położona w północnej części gminy. Wieś charakteryzuje się układem widłowym. Zabudowa pochodząca z lat powojennych (1945-1970) ma charakter wiejsko-podmiejski.

 • Wieś Balin

  Wieś Balin zajmuje północno - zachodni obszar gminy Chrzanów, w której skład wchodzi także Okradziejówka. Wieś położona jest w obrębie tzw. Pagórów Jaworznickich, porozcinanych doliną rzeki Luszówki i potoku Balińskiego. Do najważniejszych wzniesień znajdujących się na terenie wsi należą Pańska Góra, Rosowa Góra, Wianek i Łazy. Lokalizacja Balina związana jest występowaniem na terenie dzisiejszej miejscowości dolomitów kruszconośnych. Nazwa wsi prawdopodobnie pochodzi od staroniemieckiego słowa „balling” oznaczającego wierzchową kopalnię galmanu wydobywanego tutaj już od XIV wieku, albo od założyciela miejscowości – Balińskiego.