Honorowi i Zasłużeni

  • Honorowi Obywatele Miasta Chrzanowa

    Honorowe obywatelstwo to szczególny tytuł nadawany osobie o wielkich zasługach dla miasta i regionu, za ich promowanie, wielkie zasługi, ogromny autorytet moralny czy trwały ślad w historii.

  • Zasłużeni dla Rozwoju Ziemi Chrzanowskiej

    Zasłużeni dla Rozwoju Ziemi Chrzanowskiej - od 1997 roku gmina Chrzanów przyznaje medale i dyplomy dla osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla rozwoju miasta i ziemi chrzanowskiej.