Dbamy o powietrze

  • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

    Od 1 lipca 2021 r. na każdego właściciela lub zarządcę nieruchomości został nałożony nowy obowiązek wynikający z zapisów nowelizacji Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów - złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

  • Informowanie i alarmowanie o zanieczyszczeniu powietrza

    Nowe normy informowania i alarmowania o zanieczyszczeniu powietrza oraz informacja o działaniach krótkoterminowych

  • Ustawa antysmogowa

    Informacje o zakresie obowiązywania uchwały antysmogowej. W związku z bardzo złą jakością powietrza w sezonie zimowym, spowodowaną ogromną emisją zanieczyszczeń z domowych palenisk na węgiel i drewno, od 1 lipca 2017 roku na terenie województwa małopolskiego obowiązuje uchwała antysmogowa1. Wszyscy mieszkańcy Małopolski są zobowiązani do stosowania postanowień uchwały: