Chrzanowski Budżet ObywatelskiBO_logo.png [133.85 KB]

 

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu gminy Chrzanów, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy.

Budżet obywatelski w Chrzanowie jest jedynym budżetem tego typu wdrożonym przez samorząd w powiecie chrzanowskim. Uchwałę w sprawie utworzenia Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego Rada Miejska w Chrzanowie przyjęła 26 września 2017 r. Ostateczny kształt procedury jest ciągle wypracowywany.
Zgodnie z zapisami przedmiotowej uchwały konsultacje społeczne dotyczące Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego mają charakter procesu cyklicznego, powtarzanego w kolejnych latach budżetowych.

Kto może wziąć udział w Budżecie Obywatelskim?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec gminy Chrzanów. W przypadku zgłoszenia zadania przez mieszkańca, który nie ma ukończonych 16 lat konieczna jest zgoda jego opiekuna prawnego.

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

  • mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
  • propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
  • w efekcie, projekty z najwyższą liczbą głosów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój gminy!

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własne zadanie.
Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem zadania.

Nie czekaj! Pójdź za przykładem innych Mieszkańców i włącz się w rozwój naszego miasta! Czekamy właśnie na Ciebie!

chrzanow.budzet-obywatelski.org

 

Te projekty wybrane przez mieszkańców już zrealizowaliśmy.