INFORMACJE

KULTURA I SPORT CHCĘ DZIAŁAĆ

Możliwość zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Senior w Chrzanowie

22 czerwca 2023

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej

przez Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Senior w Chrzanowie

w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

W dniu 14 czerwca 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Chrzanowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Senior w Chrzanowie na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  pt. Senior aktywny w kulturze.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza się przedmiotową ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chrzanowie oraz na stronie internetowej Gminy Chrzanów www.chrzanow.pl.

Uwagi do niniejszej oferty można składać pisemnie na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, al. Henryka 20 (pok. nr 1, parter) lub poprzez e-mail na adres: iwona.piksa@chrzanow.pl w godzinach pracy urzędu, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w w/w sposób (liczy się data wpływu).

Załącznik:

 

Podobne aktualności

Szkolenie w ramach Centrum Organizacji Pozarządowych
INFORMACJE

Szkolenie w ramach Centrum Organizacji Pozarządowych

26 września 2023
Tak zdecydowali mieszkańcy w Chrzanowskim Budżecie Obywatelskim
CHCĘ DZIAŁAĆ

Tak zdecydowali mieszkańcy w Chrzanowskim Budżecie Obywatelskim

3 października 2022
Trwa głosowanie na projekty Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego
INFORMACJE

Trwa głosowanie na projekty Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego

1 września 2022