Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp. z o.o.
ul. Sokoła 19
32-500 Chrzanów
tel: 32 623 22 11, 32 623 39 58 (centrala)
32 61 000 61 (rejestracja ogólna)
e-mail: sekretariat@zla-chrzanow.pl 
https://www.zla-chrzanow.pl/

W ramach umów z NFZ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego świadczy usługi medyczne w zakresie:

  • podstawowa opieka zdrowotna (korzysta z niej większość mieszkańców gminy Chrzanów)
  • leczenie stomatologiczne (leczy się u nas większość mieszkańców gminy Chrzanów)
  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna (obejmujemy nią niemal połowę mieszkańców gminy Chrzanów)
  • rehabilitacja (jedyny na terenie powiatu ośrodek rehabilitacji dziennej)
  • psychiatria i leczenie uzależnień ( pełny zakres świadczeń)
  • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
  • higiena szkolna (placówki oświatowe Gminy Chrzanów)