Zimowe utrzymanie dróg

W gminie Chrzanów znajduje się blisko 150 km dróg gminnych, które są utrzymywane i zarządzane przez Urząd Miejski w Chrzanowie.

Oprócz tego, kierowcy korzystają z dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, którymi zarządzają odpowiednie podmioty. Są to:

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – DK79 i A4;
  Telefon: 604 420 652, (12) 285 51 95
 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie – drogi DW781 oraz DW933.
  Wykaz dróg wojewódzkich znajduje się tutaj: https://www.zdw.krakow.pl/wykaz-drog/;
  Telefon: 694 487 761, (12) 285 51 26, (12) 285 51 96
 • Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie, ul. Grzybowskiego 7
  Pełny wykaz dróg powiatowych znajduje się tutaj: http://pzd-chrzanow.pl/tabela-drog-powiatu/.
  Telefon: 501 702 463, 692 792 200

Drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe przebiegające przez teren gminy Chrzanów utrzymywane i odśnieżane są przez ww. podmioty. Nie jest to zadanie gminy Chrzanów. 
Dlatego w sprawach jakości utrzymania ww. dróg prosimy o kontakt z ww. instytucjami.

Zobacz na mapie, kto zarządza daną drogąGdzie dzwonić w sprawie zimowego utrzymania dróg w gminie Chrzanów?

  Wykonawca Telefon Adres
Drogi gminne na terenie miasta

F.H.U. ADIM Pomoc Drogowa
Adam Kruszyna

501 702 463
789 467 265
Biskupice 134
32-020 Wieliczka
Drogi gminne na terenie sołectw

P.U.T.S. KRUPA
Paweł Krupa

602 821 433 ul. Powstańców Warszawy 42a
32-500 Luszowice
Chodniki przy drogach gminnych

Zakład Usługowy EVBUD
Ewa Wlazło

606 957 184
(32) 623 24 34

ul. Sokoła 30
32-500 Chrzanów

 


Pytania i odpowiedzi:

 • Jakie środki są stosowane w Akcji Zimowej?
  W zimowym utrzymaniu dróg stosowane są środki chemiczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 230 poz. 1960) w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.

 • Kto odśnieża chodniki?
  Jeżeli między granicą nieruchomości a chodnikiem jest usytuowany rów melioracyjny, trawnik, pas zieleni lub jakakolwiek inna przeszkoda, za odśnieżanie odpowiada gmina. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio przy granicy jego nieruchomości.

 • Kiedy wyjeżdżają pługi?
  Prace ściśle związane z zimowym utrzymaniem dróg, w szczególności odśnieżanie i usuwanie śliskości, prowadzone są w trybie 24-godzinnym 7 dni w tygodniu. Realizowane są przez wykonawców wyłonionych w drodze przetargów. Aby zapewnić jak najszybsze przywrócenie komfortowych warunków na jezdniach, wykorzystujemy szereg danych, w tym informacje od urzędników, dane ze stacji meteorologicznych i prognozy pogody. Akcję ogłaszamy, gdy jest zagrożenie śliskością lub gołoledzią, zbliżają się lub trwają opady śniegu, jest duża wilgotność powietrza i temperatura zbliża się do 0°C.

 • Czy pługi zaczynają odśnieżać ulice dopiero, kiedy przestanie padać?
  Intensywne opady śniegu utrudniają uzyskanie w pełni odśnieżonych jezdni, dlatego pługi i posypywarki działają nieustannie, aby je oczyścić. Jezdnie powinny być oczyszczone ze śniegu do 4 godzin lub do 6 godzin po ustaniu opadów w zależności od standardu drogi.

  Pomimo obecności opadów śniegu, posypywarki nie muszą wyjeżdżać na ulice, jeśli temperatura nawierzchni jest powyżej zera. W takim wypadku, śnieg od razu się topi i nie ma potrzeby używania posypywarki.

  Pamiętajmy, że pełny efekt działań służb drogowych będzie widoczny dopiero po ustaniu opadów. W trakcie obfitych opadów śniegu lub marznącego deszczu służby drogowe mogą tylko łagodzić skutki wyjątkowo trudnych warunków pogodowych, ale nie są w stanie całkowicie im zapobiec. Gdy trwają intensywne opady śniegu, nie ma możliwości, aby jezdnia była czarna. Kilka minut po przejeździe pługu ponownie pokrywa się ona śniegiem.

 • Dlaczego posypywarka jeździ z podniesionym pługiem?
  Pługoposypywarki jeżdżą z podniesionym pługiem gdy jadą z bazy do punktu, z którego zaczynają pracę, wracają z akcji lub biorą udział w akcji posypywania ulic, nie płużenia.
  Płużenie jezdni wykonuje się zwykle w przypadku, gdy ilość śniegu na drodze jest znaczna, a w jego efekcie powstała warstwa błota ma grubość kilku centymetrów.

 • Dlaczego śnieg nie jest tylko odgarniany?                
  Aby zapewnić bezpieczeństwo na drogach i chodnikach, konieczne jest posypanie ich chlorkiem sodu. Pozwoli to na rozpuszczenie śniegu oraz lodu, co zapobiegnie powstawaniu śliskości. Dodatkowo, kiedy temperatura przekroczy 0°C, należy używać specjalnych środków do likwidacji gołoledzi i zamarzania wilgoci. Dzięki temu można zapewnić bezpieczne warunki do jazdy i poruszania się po nawierzchniach.

 • Dlaczego mimo padającego śniegu nie widać posypywarek?
  Może się zdarzyć, że pomimo opadów śniegu posypywarki nie działają. Dzieje się tak wtedy, gdy nawierzchnie ulic mają dodatnią temperaturę. Wtedy posypywanie ulic jest zbędne, bo śnieg się topi. Może to być również zależne od standardu drogi:

Standard

Kolejność i kryteria

I

Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi i nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe może występować do 6 godz.

II

Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe i warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości nieutrudniającej ruchu może występować do 6 godz.

III

Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na skrzyżowaniach z innymi drogami publicznymi utwardzonymi, na skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, na odcinkach o pochyleniu > 4 proc (czyli spadek większy niż 4m na odcinku 100m), na przystankach autobusowych oraz  w innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi. Śnieg luźny, warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych oraz zaspy mogą występować do 6 godz. od momentu ustaniu opadów śniegu.

>> ALFABETYCZNY WYKAZ STANDARDU DRÓG <<