Osiedle Śródmieście teren pomiędzy ul. Mickiewicza, a ul. Grunwaldzką w Chrzanowie

W dniu 9 lutego 2021 r. Rada Miejska w Chrzanowie podjęła Uchwałę Nr XXIX/291/2021 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Śródmieście dla terenu pomiędzy ul. Adama Mickiewicza, a ul. Grunwaldzką w Chrzanowie.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Śródmieście dla terenu pomiędzy ul. Mickiewicza, a ul. Grunwaldzką Chrzanowie - wyłożenie od 16.12.2021 r. do 17.01.2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 11 lutego 2022 r., w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Śródmieście dla terenu pomiędzy ul. Mickiewicza, a ul. Grunwaldzką w Chrzanowie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chrzanowa o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Śródmieście dla terenu pomiędzy ul. Mickiewicza, a ul. Grunwaldzką w Chrzanowie