Strefa przemysłowo-usługowa na terenie Chrzanowa, Balina i Luszowic

W dniu 8 września 2020 r. Rada Miejska w Chrzanowie podjęła Uchwałę Nr XXIII/232/2020 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej na terenie Chrzanowa, Balina i Luszowic.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej na terenie Chrzanowa Balina i Luszowic - wyłożenie od 23.12.2021 r. do 24.01.2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 28 lutego 2022 r., w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej na terenie Chrzanowa, Balina i Luszowic, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Drugie wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu

W dniach od 21 lipca 2022 r. do 26 sierpnia 2022 r. nastąpi ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej na terenie Chrzanowa, Balina i Luszowic wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi w przedmiotowej sprawie należy składać do dnia 9 września 2022 r. Więcej informacji w obwieszczeniu poniżej.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej na terenie Chrzanowa, Balina i Luszowic - wyłożenie od 21.07.2022 r. do 26.08.2022 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.397.2022 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 30 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego po raz drugi do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej na terenie Chrzanowa, Balina i Luszowic, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko


W dniu 29 listopada 2022 r. na sesji Rady Miejskiej w Chrzanowie podjęta została Uchwała Nr L/517/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej na terenie Chrzanowa, Balina i Luszowic.

Ogłoszenie Burmistrza o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr L/517/2022 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej na terenie Chrzanowa, Balina i Luszowic