Osiedla

 • Osiedle Północ-Tysiąclecie

  Przez obszar osiedla biegnie odcinek autostrady A4. Graniczy z Osiedlem Śródmieście od południa, Osiedlem Niepodległości od wschodu, Osiedlem Kąty od zachodu oraz z pobliską wsią Luszowice od północy.

 • Osiedle Rosponotwa

  Osiedle położone w południowo-zachodniej części miasta. Sąsiaduje z osiedlami: Śródmieście od północy, Młodości od wschodu, Stella i Borowiec od południa oraz Stara Huta od zachodu.

 • Osiedle Kościelec

  Osiedle położone we wschodniej części miasta. Kościelec sąsiaduje od północy z Osiedlem Niepodległości i Śródmieściem, od zachodu z Osiedlem Młodości i osiedlem Stella, od południa z Płazą i Źrebcami , a od wschodu z gminą Trzebinia.

 • Osiedle Stella

  Osiedle położone w południowej części miasta. Osiedle Stella bezpośrednio sąsiaduje od północy z osiedlami Młodości oraz Rospontowa i od południa z miejscowościami Pogorzyce i Źrebce, a poprzez tereny leśne także z osiedlami Borowiec od zachodu i Kościelec od wschodu.

 • Osiedle Kąty

  Osiedle w położone w zachodniej części miasta. Kąty to największa pod względem obszaru część miasta Chrzanów.

 • Osiedle Borowiec

  Osiedle położone w południowo-zachodniej części miasta. Borowiec od północy sąsiaduje z osiedlem Stara Huta, od wschodu – z osiedlami Rospontowa i Stella oraz Pogorzycami, od południa z Zagórzem w gminie Babice, a od zachodu z gminą Libiąż.

 • Osiedle Niepodległości

  Osiedle położone w północno-wschodniej części miasta.

 • Osiedle Młodości

  Osiedle Młodości położone w środkowo-południowej części miasta.

 • Osiedle Stara Huta

  Osiedle położone w południowo-zachodniej części miasta. Osiedle to sąsiaduje od zachodu z Osiedlem Kąty, od północy ze Śródmieściem, od wschodu z Osiedlem Rospontowa, a od południa z osiedlem Borowiec i gminą Libiąż.

 • Osiedle Śródmieście

  Osiedle położone centralnej części miasta. Śródmieście od wschodu sąsiaduje z osiedlem Kościelec, od południa z osiedlami Młodości, Rospontowa i Stara Huta, od zachodu z osiedlem Kąty, a od północy z osiedlami Północ–Tysiąclecie i Niepodległości.