Okradziejówka

  • Sołectwo Okradziejówka

    Wieś położona w obrębie Rowu Balińskiego w obniżeniu pomiędzy Górą Wikoszyńską, Pańską Górą a Górą Chrzanowską.