Pomnik Zwycięstwa i Wolności na Placu Tysiąclecia

Na bazie ustawiony jest cokół w kształcie prostopadłościanu, o wysokości 9,5 m (pierwotnie miał się wznosić na 14 m) na żelbetowym trzpieniu. Płaskorzeźby na jego szerszych ścianach przedstawiają żołnierza, kobietę, partyzanta, rolnika i górnika. Gipsowe wzory płaskorzeźb przygotował Marian Konarski, a wykonały je Krzeszowickie Zakłady Betoniarskie. Na ściętym od góry cokole umieszczono Orła, wykonanego z 2 mm blachy miedzianej, wykutego przez krakowskiego metaloplastyka Ludwika Błasiaka.

Plac 1000 - lecia, fot. R. Wall.jpg [9.74 MB]