Warto zobaczyć

  • Zabytkowy piec „Hoffman”

    Na terenie byłego Zakładu Wapienniczego w Płazie znajduje się interesujący zabytek architektury przemysłowej - piec kręgowy typu „Hoffman”. Historia tego rodzaju pieców sięga roku 1858, gdy Fryderyk Hoffman zbudował piec pierścieniowy, którego udoskonalona przez lata konstrukcja, doprowadziła do powstania pieca kręgowego.

  • Pałac w Płazie

    Został wzniesiony przed 1832 rokiem, staraniem Wincentego hr. Szembeka, na miejscu barokowego dworu. Dzisiejszy charakter nadała pałacowi gruntowna przebudowa, dokonana w latach 1900-1901 dla Adama hr. Starzeńskiego według projektu Zygmunta Hendla.

  • Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Płazie

    Stanowi dobrze zachowany przykład zabytkowego wiejskiego kościoła murowanego z XVI w. Jego budowę rozpoczęto w I poł. XVI wieku, ukończono w 1576 r. Inicjatorem budowy kościoła był Antoni Pleban (1525 - 1546), ukończył ją Tomasz Żydek z Płazy.