Kronika Chrzanowska nr 1/2022

Promocja Chrzanowa jako atrakcyjnej alternatywy dla wielkich, hałaśliwych i zabetonowanych aglomeracji to świadome działanie. Ma pomóc zatrzymać trend wyludniania się miasta i tracenia przez nie funkcji społeczno-gospodarczych. Stąd tak wiele w ostatnich latach inwestycji polepszających jakość życia mieszkańców. Zmieniają gminę w miejsce bardziej przyjazne do życia i inwestowania, zielone, wspierające kreatywność i oddolne inicjatywy społeczne

By zapewnić osobom tu mieszkającym jak najlepsze warunki życia, zainteresować Chrzanowem nowych mieszkańców i przyciągnąć inwestorów, miasto musi się rozwijać w oparciu o trzy podstawowe filary: rozwój mieszkalnictwa, budowę strefy ekonomicznej przy autostradzie A4 oraz ekologię.
Temu są podporządkowane zapoczątkowane w ostatnich latach zmiany i aktywny rozwój. Abyście mogli być na bieżąco z tym, co dzieje się w gminie, reaktywowana została „Kronika Chrzanowska”. Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer biuletynu miejskiego, który raz na kwartał będzie dostarczał informacji o istotnych działaniach i inicjatywach podejmowanych w mieście, sołectwach oraz osiedlach!