Kronika Chrzanowska nr 2/2022

Przyszłość narodzi się w małych miastach.

To tytuł jednego z paneli dyskusyjnych, który był częścią 11. Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum - WUF). Tym razem odbyło się ono w Polsce. WUF to prestiżowa międzynarodowa
konferencja organizowana przez ONZ-Habitat w celu rozwoju obszarów miejskich i osiedli ludzkich. Odbywa się co dwa lata i gości ponad 20 000 uczestników reprezentujących rządy, regiony, miasta, organizacje pozarządowe i instytucje finansowe. Tym razem gospodarzem tego niezwykłego wydarzenia były Katowice, a Chrzanów zaistniał na nim m.in. w kontekście pomysłu na rewitalizację ścisłego centrum z koncepcją nowej ekodzielnicy. W drugim numerze Kroniki Chrzanowskiej dużo o tym, co może zaoferować takie małe, spokojne miasteczko. Jeszcze do niedawna wydawało się, że nie mamy szans na konkurowanie z aglomeracjami.