Wykaz ogólnodostępnych punktów Kroniki Chrzanowskiej