INFORMACJE

Harmonogram inwentaryzacji prowadzonej przez TAURON - II etap

24 stycznia 2023
W związku z inwentaryzacją przeprowadzaną obecnie w gminie Chrzanów (os. Kąty oraz sołectwo Balin) w imieniu TAURON Wydobycie S.A. ZG Sobieski, publikujemy harmonogram prac II etapu zadania pn. “Wykonanie inwentaryzacji i określenie odporności dynamicznej dla obiektów kubaturowych tj. budynków mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej (specjalne), dla których prognozowane są drgania o przyspieszeniach 150-300 mm/s2”