INFORMACJE

Harmonogram inwentaryzacji prowadzonej przez TAURON - VI etap

13 marca 2023
W związku z inwentaryzacją przeprowadzaną obecnie w sołectwie Balin, gmina Chrzanów, w imieniu TAURON Wydobycie S.A. ZG Sobieski, przedstawiamy harmonogram prac na okres 23.03-25.03.2023r. dla zadania pn. “Wykonanie inwentaryzacji i określenie odporności dynamicznej dla obiektów kubaturowych tj. budynków mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej (specjalne), dla których prognozowane są drgania o przyspieszeniach 150-300 mm/s2”.