INFORMACJE

Harmonogram inwentaryzacji prowadzonej przez TAURON - VII etap

28 marca 2023
W związku z inwentaryzacją przeprowadzaną obecnie w sołectwie Balin, gmina Chrzanów, w imieniu TAURON Wydobycie S.A. ZG Sobieski, przedstawiamy harmonogram prac na okres 27.03 - 06.04.2023 r. dla zadania pn. “Wykonanie inwentaryzacji i określenie odporności dynamicznej dla obiektów kubaturowych tj. budynków mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej (specjalne), dla których prognozowane są drgania o przyspieszeniach 150-300 mm/s2”.