INFORMACJE

Ostrzeżenie hydrologiczne

20 maja 2024

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień: 1

Ważność: od godz. 12:00 dnia 20.05.2024 do godz. 00:00 dnia 21.05.2024

Obszar: zlewnie dopływów Wisły po Dęblin oraz zlewnia Czarnej Orawy (małopolskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Ponadto, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo przekroczenia stanu alarmowego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).