CHCĘ DZIAŁAĆ

Otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chrzanów w 2024 roku

15 listopada 2023

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz Uchwały Nr IV/25/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Chrzanów
Burmistrz Miasta Chrzanowa
ogłasza

otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chrzanów w 2024 roku