OGŁOSZENIA

INFORMACJE

Informacja o kwalifikacji wojskowej w 2023 roku

31 marca 2023
Urząd Miejski w Chrzanowie oparciu o Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na terenie województwa małopolskiego, informuje:
  • W okresie od dnia 17 kwietnia do dnia 21 lipca 2023 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa małopolskiego kwalifikacja wojskowa.
  • Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Chrzanowskiego będzie pracowała w dniach od 10 maja do 14 czerwca 2023 r. (za wyjątkiem sobót, niedziel, dni świątecznych ustawowo wolnych oraz 09.06.2023 r.) w Chrzanowie ul. Fabryczna 27.
  • W dniach od 10 do 19 maja 2023 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów mężczyzn urodzonych w 2004 roku oraz mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003 którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
  • Dodatkowe informacje w sprawie kwalifikacji wojskowej dla osób z terenu Gminy Chrzanów można uzyskać w Biurze ds. Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Chrzanowie pokój nr 17, nr tel. 32-7585115, 32-7585117, w godzinach pracy urzędu:  7:00 – 17:00, wt. – czw. 7:00 – 15:00, pt. 7:00 – 13:00