CHCĘ DZIAŁAĆ

KULTURA I SPORT

Konkurs na organizowanie otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Chrzanów

24 listopada 2022

Ogłoszenie

 

Burmistrz Miasta Chrzanowa

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie

„Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizowanie otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Chrzanów”