Ogłoszenia Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie