Zbycie nieruchomości

Sprzedaż oraz oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.