Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 19 czerwca 2023 r. o przetargu na dzierżawę terenu gminnego położonego przy ul. E. Marchettiego w Chrzanowie na cele zorganizowania i prowadzenia stoiska

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 19 czerwca 2023 r. o przetargu na dzierżawę terenu gminnego położonego przy ul. E. Marchettiego w Chrzanowie na cele zorganizowania i prowadzenia stoiska handlowego sprzedaży kwiatów i zniczy.

Burmistrz Miasta Chrzanowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu gminnego o pow. 10 m2 położonego przy ul. E. Marchettiego w Chrzanowie stanowiącego część nieruchomości gminnej obejmującej działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków, jednostki ewidencyjnej Chrzanów-miasto, obręb Chrzanów nr 1381/4, na czas oznaczony od 01.08.2023 r. – 31.07.2024 r., na cele zorganizowania i prowadzenia stoiska handlowego sprzedaży kwiatów i zniczy.

treść ogłoszenia