Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 25 października 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie