Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie