Wykaz nieruchomości z dnia 14 marca 2024 r. przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie