Wykaz nieruchomości z dnia 5 lutego 2024 r. przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie