INFORMACJE

Ostrzeżenie hydrologiczne

20 listopada 2023

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień: 1

Ważność: od godz. 11:00 dnia 20.11.2023 do godz. 21:00 dnia 20.11.2023

Obszar: Soła od kaskady zbiorników do ujścia i przyrzecze Wisły (małopolskie)

Przebieg: W związku ze zwiększonym odpływem ze zbiornika Czaniec, na Sole w Oświęcimiu, spodziewany jest gwałtowny wzrost poziomu wody z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.