Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Facebook Kanał RSS Redakcja
informacje
OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Chrzanowie Wydział Spraw Społecznych przypomina o obowiązku wniesienia do dnia 30 września 2018 r. na rachunek gminy opłaty trzeciej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2018.

OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
HARMONOGRAM DYŻURÓW MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA ALEI HENRYKA – 21 WRZEŚNIA
DYŻUR URZĘDNIKA WYBORCZEGO W CHRZANOWIE
OSTRZEŻENIE POGODOWE
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA
ANKIETA DO PRACOWNIKÓW ZDROWIA PUBLICZNEGO
KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2019 ROK
ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
ZAMKNIĘCIE ODCINKA RUCHU NA UL. ZIELONEJ
kultura
OBCHODY 79. ROCZNICY AGRESJI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ

17 września br. odbędą się obchody rocznicy agresji sowieckiej na Polskę, organizowane przez Muzeum w Chrzanowie im. I. i M. Mazarakich w Chrzanowie.

OBCHODY 79. ROCZNICY AGRESJI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ
EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU 16-22.09.2018
KONKURS „MŁODZI OBSERWATORZY PRZYRODY – TWORZYMY MIASTO Z KLIMATEM!”
POŻEGNANIE LATA NA KĄTACH
OBCHODY 79 ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ 1.09.2018 R.
SPOTKANIE AUTORSKIE Z MARCINEM KYDRYŃSKIM
XIII DOŻYNKI POWIATU CHRZANOWSKIEGO
50 TWARZY OLGI NOWICKIEJ!
OBCHODY 79. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ - DZIEŃ WETERANA
X JUBILEUSZOWE DNI FANTASTYKI
sport
ZAPISY NA SPACER PO ZDROWIIE. ZAPROŚ SWOJEGO LEKARZA!

29 września br. na Placu Tysiąclecia odbędzie się akcja „Spaceru po zdrowie - zaproś swojego lekarza”, zachęcająca do podejmowania systematycznego wysiłku fizycznego w celu utrzymania zdrowia i profilaktyki chorób przewlekłych. W samo południe na Placu Tysiąclecia odbędzie się 30 minutowy zdrowotny spacer i próba pobicia Rekordu Polski w jednoczesnym spacerowaniu.

ZAPISY NA SPACER PO ZDROWIIE. ZAPROŚ SWOJEGO LEKARZA!
KONKURS „STRZELNICA W POWIECIE”
PIERWSI TERYTORIALSI POWOŁANI DO MAŁOPOLSKIEJ BRYGADY
PIERWSZE SZKOLENIE U MAŁOPOLSKICH TERYTORIALSÓW
OTWARTE WARSZTATY NORDIC WALKING
SZTAFETA NIEPODLEGŁOŚCI POBIEGNIE PRZEZ MAŁOPOLSKĘ
STYPENDIA SPORTOWE NA 2018 ROK
WARSZTATY NORDIC WALKING
ZGŁOSZENIA DO EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU.
CHRZANOWSKIE WARSZTATY NORDIC WALKING
pozostałe
DZIEŃ DAWCY SZPIKU W CHRZANOWIE

W dniu 29 września 2018 r. od godziny 10.00 do godz. 16.00 na Placu Tysiąclecia w Chrzanowie odbędzie się Dzień Dawcy Szpiku. Akcja odbędzie się w ramach wydarzenia organizowanego przez Gminę Chrzanów pn. „Spacer po Zdrowie”, a jej celem jest rejestracja potencjalnych dawców w centralnym rejestrze niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku i krwi pępowinowej POLTRANSPLANT oraz w rejestrach zagranicznych.

BUDUJEMY INFRASTRUKTURĘ TURYSTYCZNĄ I REKREACYJNĄ NAD ZALEWEM CHECHŁO
ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE PUBLICZNE
KONKURS O TYTUŁ „SPOŁECZNIKA ROKU”
KONKURS FILMOWY „AKTYWNY SENIOR TO BEZPIECZNY SENIOR”
PROJEKT „POSTAW NA ROZWÓJ – ZWIĘKSZ MOŻLIWOŚCI!”
INTERNETOWA GIEŁDA ROLNA
MAŁOPOLSKI PLEBISCYT „POZA STEREOTYPEM - SENIOR ROKU 2017”
POŻEGNANIE LATA
TRZYNASTE ŚWIĘTO MIODU W PŁAZIE - RELACJA
Wyświetl więcej
aktualności
Wyświetl mniej
aktualności
wydarzenia kulturalne i sportowe
środa
19 września
czwartek
20 września
OBCHODY 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
Kulturalny Chrzanów
Chrzanowska Telewizja Lokalna
Honorowi Zasłużeni
Geoportal
Kanał You Tube Kanał RSS
25 maja 2018

OGŁOSZENIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Chrzanowie reprezentowany przez Burmistrza Miasta Chrzanowa, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iodo@chrzanow.pl lub pod nr tel. 32 75 85 115
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gdy:
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody,
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny,
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.