Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Facebook Kanał RSS Redakcja
informacje
MAPA ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia mapę żłobków i klubów dziecięcych – narzędzie służące do wyszukiwania najbliższych żłobków i klubów dziecięcych, która znajduje się pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych

 

MAPA ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
KONSULTACJE W SPRAWIE MODERNIZACJI LINII 220 KV BYCZYNA - SIERSZA
DOBRY START 300+
MOŻLIWOŚĆ REJESTRACJI NARODZIN DZIECKA ONLINE
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
SPACEROWNIK PO CHRZANOWIE
SZKOLENIE DLA LEKARZY
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ UMKS PMOS W CHRZANOWIE
OGŁOSZENIA BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
kultura
CHRZANOWSKIE IMPRESJE 2018 - Z DUCHEM CZASU

Miejski Ośrodek Kultury, Sporty i Rekreacji w Chrzanowie serdecznie zapraszam artystów profesjonalnych do wzięcia udziału w plenerze malarskim. Motywem przewodnim tegorocznego pleneru malarskiego jest upamiętnienie rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Termin: 22-23 września 2018.

CHRZANOWSKIE IMPRESJE 2018 - Z DUCHEM CZASU
DZIEŃ OTWARTY MOKSIR
KUMPLE DLA KUMPLI IV
WYSTAWA „OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI”
SPACER I ZWIEDZANIE ZABYTKÓW PŁAZY
NOWY NUMER KWARTALNIKA "NASZE OSIEDLE" KĄTY
SŁYNNA OPERETKA „WESOŁA WDÓWKA” WE WRZEŚNIU W CHRZANOWIE
WYKOPALISKA NA TERENIE PARKU MIEJSKIEGO W CHRZANOWIE
HISTORYCZNE WTORKI W BIBLIOTECE – KINO ZORZA
XIII DOŻYNKI POWIATU CHRZANOWSKIEGO
sport
OTWARTE WARSZTATY NORDIC WALKING

Serdecznie zapraszamy do udziału w otwartych warsztatach NORDIC WALKING, które odbędą się na terenie zielonym obok boiska „Orlik” przy ul. Zielonej 18 sierpnia br. godz. 11.00.

OTWARTE WARSZTATY NORDIC WALKING
SZTAFETA NIEPODLEGŁOŚCI POBIEGNIE PRZEZ MAŁOPOLSKĘ
STYPENDIA SPORTOWE NA 2018 ROK
WARSZTATY NORDIC WALKING
ZGŁOSZENIA DO EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU.
CHRZANOWSKIE WARSZTATY NORDIC WALKING
GALA SPORTU
PMDK „SNAJPER” LOK CHRZANÓW MISTRZEM POLSKI W WIELOBOJU OBRONNYM
XIV TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR KUBUSIA PUCHATKA
OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W PŁYWANIU DZIECI Z RODZIN WIELODZIETNYCH
pozostałe
KONKURS „CUDOWNA MOC BUKIETÓW”

Stowarzyszenia Instytut Dziedzictwa zaprasza do udziału w konkursie  „Cudowna Moc Bukietów”, który odbędzie się w dniu 15 sierpnia br. na Małym Rynku w Krakowie.

KONKURS „CUDOWNA MOC BUKIETÓW”
NABÓR DO PROJEKTU DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY
MYZBIERAMY PORTAL ZE ZDROWĄ ŻYWNOŚCIĄ
ANKIETA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PARTNERSTWO NA JURZE”
KIERUNEK KARIERA
PROJEKT BO JAK NIE MY TO KTO 2
WSPARCIE DORADCZE I FINANSOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
FORMOWANIA WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
PODZIĘKOWANIA DLA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHRZANOWIE
NOWY CENNIK BILETÓW NA CABAŃSKĄ FALĘ
Wyświetl więcej
aktualności
Wyświetl mniej
aktualności
wydarzenia kulturalne i sportowe
wtorek
21 sierpnia
OBCHODY 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
Kulturalny Chrzanów
Chrzanowska Telewizja Lokalna
Honorowi Zasłużeni
Geoportal
Kanał You Tube Kanał RSS
25 maja 2018

OGŁOSZENIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Chrzanowie reprezentowany przez Burmistrza Miasta Chrzanowa, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iodo@chrzanow.pl lub pod nr tel. 32 75 85 115
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gdy:
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody,
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny,
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.