Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Facebook Kanał RSS Redakcja
informacje
PROPOZYCJE ZMIAN DO UCHWAŁY NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE.

Propozycje zmian do Uchwały nr IV/25/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie: warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Chrzanów.

PROPOZYCJE ZMIAN DO UCHWAŁY NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE.
PROGRAM RZĄDOWY CZYSTE POWIETRZE
ZMIANA TERMINU DEBATY WYBORCZEJ
PIERWSZE POSIEDZENIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu
NUMERY ALARMOWE
UZUPEŁNIANIE SKŁADÓW I LOSOWANIE CZŁONKÓW KOMISJI OBWODOWYCH
OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
OSTRZEŻENIE POGODOWE
TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW
kultura
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W CHRZANOWIE

Uroczystość odbyła się w Sali Marmurowej Urzędu Stanu Cywilnego w Chrzanowie. Poprowadzili ją uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chrzanowie oraz przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Chrzanowie. Podczas spotkania Burmistrz Ryszard Kosowski złożył życzenia wszystkim pracownikom oświaty, wręczył listy gratulacyjne i nagrody wyróżnionym nauczycielom, podziękowania za pracę na rzecz dzieci i młodzieży nauczycielom, którzy w minionym roku odeszli na emeryturę, a wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Chrzanowie – panem Krzysztofem Zubikiem - listy gratulacyjne tegorocznym stypendystom Gminy Chrzanów.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W CHRZANOWIE
XII DYKTANDO GMINNE
XVII GMINNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
KONKURS „MŁODZI OBSERWATORZY PRZYRODY – TWORZYMY MIASTO Z KLIMATEM!”
DRUGIE SPOTKANIE DZIENNIKARSKIE DLA MŁODZIEŻY!
XI JUWENALIA III WIEKU
PROJEKT „POCIĄG DO TRADYCJI”
MUZEUM ZAPRASZA
WYSTAWA „MALOWANE FANTAZJE”
WERNISAŻ WYSTAWY/FOTORELACJA
sport
OTWARTE WARSZTATY NORDIC WALKING

Serdecznie zapraszamy do udziału w otwartych warsztatach NORDIC WALKING, które odbędą się na terenie zielonym za Starostwem Powiatowym przy ul. Partyzantów 13 października br. godz. 11.00.

OTWARTE WARSZTATY NORDIC WALKING
JUŻ ZA NAMI SPACER PO ZDROWIE – ZAPROŚ SWOJEGO LEKARZA!
BRĄZOWY MEDAL MISTRZOSTW ŚWIATA WAKO 2018 WŁOCHY DLA WIKTORII ZIOBER
KONKURS „STRZELNICA W POWIECIE”
PIERWSI TERYTORIALSI POWOŁANI DO MAŁOPOLSKIEJ BRYGADY
PIERWSZE SZKOLENIE U MAŁOPOLSKICH TERYTORIALSÓW
OTWARTE WARSZTATY NORDIC WALKING
SZTAFETA NIEPODLEGŁOŚCI POBIEGNIE PRZEZ MAŁOPOLSKĘ
STYPENDIA SPORTOWE NA 2018 ROK
WARSZTATY NORDIC WALKING
pozostałe
OFERTA WYNAJMU KORTÓW TENISOWYCH PRZY KRYTEJ PŁYWALNI W CHRZANOWIE

Burmistrz Miasta Chrzanowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem terenu gminnego o pow. 0,2432 ha stanowiącego część działki ozn. w operacie ewidencji gruntów i budynków jednostka ewidencyjna Chrzanów – miasto, obręb Kościelec nr 4642/4 (KR1C/00063134/9) - zabudowanego kortami tenisowymi oraz obiektem gastronomiczno – szatniowym, na czas oznaczony – 15 lat, na cele zorganizowania i prowadzenia całorocznych kortów tenisowych z obowiązkiem zabudowy kortów tenisowych obiektem zadaszenia, przy przywróceniu istniejącej infrastrukturze stanu umożliwiającego prawidłowe jej wykorzystanie przy zgodności realizacji tych robót z obowiązującymi przepisami prawa.

OFERTA WYNAJMU KORTÓW TENISOWYCH PRZY KRYTEJ PŁYWALNI W CHRZANOWIE
KONSULTACJE W SPRAWIE ZMIAN W PROGRAMIE „STABILNE ZATRUDNIENIE (…)”
ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ CIEMNOŚCI KRYJĄ ZIEMIĘ
DZIEŃ SENIORA
KAMPANIA TWÓJ GŁOS MA MOC
VIII GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
KIERUNEK KARIERA
MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0
ZAGŁOSUJ NA LOKALNE PROJEKTY!
RUSZYŁ XVI PLENER MALARSKI – CHRZANOWSKIE IMPRESJE – Z DUCHEM CZASU
Wyświetl więcej
aktualności
Wyświetl mniej
aktualności
wydarzenia kulturalne i sportowe
środa
17 października
czwartek
18 października
OBCHODY 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
Chrzanowska Telewizja Lokalna
Honorowi Zasłużeni
Geoportal
Kanał You Tube Kanał RSS
25 maja 2018

OGŁOSZENIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Chrzanowie reprezentowany przez Burmistrza Miasta Chrzanowa, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iodo@chrzanow.pl lub pod nr tel. 32 75 85 115
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gdy:
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody,
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny,
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.