Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Facebook Kanał RSS Redakcja
informacje
PRZERWA W DZIAŁANIU REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

W związku z wdrożeniem e-Dowodów od 4 marca 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji informuje o konieczności czasowych przerw technicznych, w tym przerwy w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.

PRZERWA W DZIAŁANIU REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH
ŻAŁOBA NARODOWA PO ŚMIERCI PREMIERA JANA OLSZEWSKIEGO
OSTRZEŻENIE POGODOWE
REORGANIZACJA URZĘDU MIEJSKIEGO W CHRZANOWIE
WSPIERAJ LOKALNIE 1%
IV POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ
OTWARTY KONKURS OFERT
DEFIBRYLATORY NA TERENIE GMINY CHRZANÓW
WSPARCIE DLA CHRZANOWSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW
kultura
WYSTAWA MOBILNA NAUKOWIEJ – MAŁOPOLSKIE CENTRUM NAUKI COGITEON

Interaktywna, mobilna wystawa NAUKOWIEJ już niedługo w Chrzanowie - zapraszamy mieszkańców naszego miasta na to wyjątkowe wydarzenie

WYSTAWA MOBILNA NAUKOWIEJ – MAŁOPOLSKIE CENTRUM NAUKI COGITEON
76. ROCZNICA LIKWIDACJI GETTA W CHRZANOWIE
LUTY W BIBLIOTECE
RUSZYŁA CHRZANOWSKA LOKOMOTYWA ARTYSTYCZNA!
HARCERSKA ZIMA W MIEŚCIE 2019 RELACJA
DZIECI AFRYKI
GDZIEŚ W CHRZANOWSKIM POWIECIE
PIECZENIE ZIEMNIAKÓW PO CABAŃSKU
BEZ GRANIC - konkurs poetycki dla dzieci i młodzieży
KAWIARNIA NAUKOWA
sport
ANGIELSCY SZACHIŚCI W CHRZANOWIE

W dniach 20-25.02.2019 r. grupa 12 młodych angielskich szachistów z opiekunami kolejny raz będzie uczestniczyła w międzynarodowym spotkaniu szachistów w Chrzanowie i w Trzebini.

ANGIELSCY SZACHIŚCI W CHRZANOWIE
ZAKOŃCZENIE SEZONU LODOWISKA
AKTYWNE „FERIE NA SPORTOWO” W CHRZANOWIE
FINAŁY MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI U-16 W FUTSALU
STYPENDIA SPORTOWE – SKŁADANIE WNIOSKÓW
NAGRODY SPORTOWE – SKŁADANIE WNIOSKÓW
WYRÓŻNIENIA SPORTOWE – SKŁADANIE WNIOSKÓW
MKS FABLOK CHRZANÓW W NUMBER ONE CUP!
OTWARTE WARSZTATY NORDIC WALKING
DOŁĄCZ DO KADRY SPORTOWEJ AKADEMII VEOLIA!
pozostałe
OGÓLNOPOLSKA AKCJA „MOCNE KOŚCI DO STAROŚCI” W CHRZANOWIE!

26 lutego w Chrzanowie będzie stacjonował osteobus Fundacji NEUCA dla Zdrowia przy ul. Pęckowskiego 3 w godzinach między 10:00 a 16:00. Mieszkańcy będą mogli wykonać bezpłatne badania kości, czyli densytometrię.

OGÓLNOPOLSKA AKCJA „MOCNE KOŚCI DO STAROŚCI” W CHRZANOWIE!
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM W ROKU SZKOLNYM/AKADEMICKIM 2018/2019
PREZENTACJA GENERATORA OFERT WITKAC
KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CHRZANOWIE
ANKIETA
ZAWIADOMIENIE STAROSTY CHRZANOWSKIEGO
KAPLICZKI MAŁOPOLSKI 2019
WARSZTATY RODZIC WRACA DO PRACY
DOFINANSOWANIE DO SZKOLEŃ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
PROJEKT SZKOŁA TRENERÓW PROCESU WSPOMAGANIA
Wyświetl więcej
aktualności
Wyświetl mniej
aktualności
wydarzenia kulturalne i sportowe
sobota
23 lutego
niedziela
24 lutego
OBCHODY 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
Chrzanowska Telewizja Lokalna
Honorowi Zasłużeni
Geoportal
Kanał You Tube Kanał RSS
25 maja 2018

OGŁOSZENIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Chrzanowie reprezentowany przez Burmistrza Miasta Chrzanowa, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iodo@chrzanow.pl lub pod nr tel. 32 75 85 115
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gdy:
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody,
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny,
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.