Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Facebook Kanał RSS Redakcja
informacje
OSTRZEŻENIE POGODOWE

Urząd Miejski w Chrzanowie Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych ostrzega o przewidywanych zjawiskach / zagrożeniach:

OSTRZEŻENIE POGODOWE
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY CHRZANÓW W 2019 r.
ŻYCZENIA NA DZIEŃ GÓRNIKA
II SESJA RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE
INFORMACJA
TRANSMISJA ON-LINE SESJI RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE
BURMISTRZ I RADA MIEJSKA KADENCJI 2018-2023 ZAPRZYSIĘŻENI!
REKRUTACJA DO PROGRAMU MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ
OTWARTY KONKURS OFERT
INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY 12 LISTOPADA 2018 R.
kultura
WIGILIA NA CHRZANOWSKIM RYNKU

Burmistrz Miasta Chrzanowa zaprasza Mieszkańców Chrzanowa na miejską Wigilię pod choinką.

WIGILIA NA CHRZANOWSKIM RYNKU
CMENTARZE WOJENNE Z I WOJNY ŚWIATOWEJ
WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE
SZOPKI BOŻONARODZENIOWE RÓŻNYCH KULTUR
WYSTAWA PRAC - PROJEKTÓW POMNIKA RTM. WITOLDA PILECKIEGO W CHRZANOWIE
ŚWIĘTY MIKOŁAJ W CHRZANOWIE
KONCERT WIEDEŃSKI
KRÓLOWA ŚNIEGU
KARTKA IMIENINOWA DLA ŚW. MIKOŁAJA
IX POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNO–PLASTYCZNY PT. „PRZYRODA POLSKI”
sport
MKS FABLOK CHRZANÓW W NUMBER ONE CUP!

Fablok Chrzanów otarł się o półfinał w turnieju Number One Cup !

MKS FABLOK CHRZANÓW W NUMBER ONE CUP!
OTWARTE WARSZTATY NORDIC WALKING
DOŁĄCZ DO KADRY SPORTOWEJ AKADEMII VEOLIA!
JESIENNE OTWARTE WARSZTATY NORDIC WALKING
JUŻ ZA NAMI SPACER PO ZDROWIE – ZAPROŚ SWOJEGO LEKARZA!
BRĄZOWY MEDAL MISTRZOSTW ŚWIATA WAKO 2018 WŁOCHY DLA WIKTORII ZIOBER
KONKURS „STRZELNICA W POWIECIE”
PIERWSI TERYTORIALSI POWOŁANI DO MAŁOPOLSKIEJ BRYGADY
PIERWSZE SZKOLENIE U MAŁOPOLSKICH TERYTORIALSÓW
OTWARTE WARSZTATY NORDIC WALKING
pozostałe
OGŁOSZENIE DLA HODOWCÓW

Informujemy o możliwości przystąpienia przez hodowców i producentów bydła w 2019 r. do dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD) prowadzonego w stadach bydła.

OGŁOSZENIE DLA HODOWCÓW
ZAREJESTRUJ KGW
SPRZEDAŻ DREWNA
31 WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO CHBO 2019!
PROJEKT DOBRY CZAS NA ADAPTACJĘ DO ZMIAN
NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PAKIETU DLA ŚREDNICH MIAST
ROWEROWO UCZCILI NIEPODLEGŁĄ
ĆWICZENIE RENEGADE
ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE
RUSZA CHRZANOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI NA ROK 2019!
Wyświetl więcej
aktualności
Wyświetl mniej
aktualności
wydarzenia kulturalne i sportowe
środa
12 grudnia
czwartek
13 grudnia
OBCHODY 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
Chrzanowska Telewizja Lokalna
Honorowi Zasłużeni
Geoportal
Kanał You Tube Kanał RSS
25 maja 2018

OGŁOSZENIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Chrzanowie reprezentowany przez Burmistrza Miasta Chrzanowa, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iodo@chrzanow.pl lub pod nr tel. 32 75 85 115
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gdy:
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody,
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny,
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.