Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 dla osób niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Gmina Chrzanów – Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie realizuje projekt pn. „Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie”

 

Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 799 520,03 zł, z czego dofinansowanie pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dyspozycji Województwa Małopolskiego na realizację działań stanowi 604 723,52 zł.

Częściowa przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Chrzanowie będzie realizowana w okresie od 26.06.2023 roku do 31.10.2024 roku i obejmuje następujące zadania inwestycyjne:

  1. Budowa urządzenia dźwigowego dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chrzanowie, na dz. Nr 1156/531 w Chrzanowie, przy ul. Zielonej 15
  2. Remont istniejącej łazienki wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych
  3. Roboty w zakresie dostosowania budynku do przepisów przeciwpożarowych

Zakończył się I etap realizacji zadania, tj. budowa szybu windowego i montaż windy oraz dostosowanie sanitariatu na I piętrze budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2024 roku budynek zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów, w tym p.poż.

 

tablica informacyjna.png [258.02 KB]