Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 dla osób niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Gmina Chrzanów – Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie realizuje projekt pn. „Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie”

 

Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 228 946,09 zł, z czego dofinansowanie pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dyspozycji Województwa Małopolskiego na realizację działań w 2023 roku stanowi 198 320,44 zł.

Częściowa przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Chrzanowie będzie realizowana w okresie od 26.06.2023 roku do 30.11.2024 roku i obejmuje następujące zadania inwestycyjne:

  1. Budowa urządzenia dźwigowego dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chrzanowie, na dz. Nr 1156/531 w Chrzanowie, przy ul. Zielonej 15
  2. Remont istniejącej łazienki wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych

Dnia 26.06.2023 r. przekazano plac budowy Wykonawcy robót, tj. firmie ARTMED Sp. z o.o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 18 lok. 3. Rozpoczął się I etap realizacji zadania, tj. budowa szybu windowego i montaż windy. Na dalszym etapie prac sanitariat na I piętrze budynku zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a w 2024 roku budynek zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów, w tym p.poż.

tablica informacyjna.png [258.02 KB]