Oświetlenie przejść dla pieszych - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

naglowek_loga_rzadowyfunduszdrog (1).jpg [11.41 KB]

Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 100693K w km 0+980, 1+050 i 1+120 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów

Dofinansowano ze Środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Wartość przyznanego dofinansowania: 116 784,00 zł
Całkowita wartość: 154 980,00 zł
Wartość kwalifikowalna: 145 980,00 zł

Zakres prac obejmuje wykonanie doświetlenia trzech przejść dla pieszych na ul. Zielonej w Chrzanowie.
Umowa o dofinansowanie nr WR-VI.807.15.13.2023.ALo.PP.MAŁ z dnia 26.10.2023 r.