Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM

efrr_kolor-300dpi.jpg [24.95 KB]

30.06.2017r. została podpisana umowa na dofinasowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej dla zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM”.

Wartość projektu 3 258 491,59 zł.
Wysokość dofinansowania 1 918 194,93 zł.
Planowany termin realizacji 2017 -2019

Przedmiotem realizacji projektu będzie modernizacja energetyczna 5 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie gminy Chrzanów, w tym:

1. Budynku Przedszkola Samorządowego nr 11 w Chrzanowie – w zakres prac będą wchodziły takie roboty jak: montaż nawiewników okiennych, ocieplenie ścian i stropów, modernizacja systemu grzewczego, wymiana okien, modernizacja instalacji oświetleniowej, ocieplenie dachu nad pomieszczeniami ogrzewanymi – klatka schodowa, wymiana drzwi wewnętrznych.
Planowany termin realizacji 2018 r.

PRZED MODERNIZACJĄ

2. Budynku Przedszkola Samorządowego im. Św. Franciszka – patrona ekologów w Balinie –
w zakres prac będą wchodziły takie roboty jak: ocieplenie ścian i stropów, modernizacja systemu grzewczego, modernizacja instalacji oświetleniowej – LED, ocieplenie dachu, wymiana drzwi wewnętrznych, wymiana okien, ocielenie ściany wewnętrznej oddzielającej część ogrzewaną od nieogrzewanej, wymiana drzwi zewnętrznych.
Planowany termin realizacji 2019 r.

PRZED MODERNIZACJĄ

 

3. Budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Ks. Michała Potaczały w Chrzanowie – w zakres prac będą wchodziły takie roboty jak: montaż nawiewników okiennych, ocieplenie ścian i stropów, modernizacja systemu grzewczego, modernizacja instalacji oświetleniowej – LED, wymiana drzwi zewnętrznych – wejście główne i wejścia boczne.
Planowany termin realizacji 2018 r.

PRZED MODERNIZACJĄ

4. Budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach – w zakres prac będą wchodziły takie roboty jak: montaż nawiewników okiennych, ocieplenie ścian i stropów, modernizacja systemu grzewczego, modernizacja instalacji oświetleniowej.
Planowany termin realizacji 2019 r.

PRZED MODERNIZACJĄ

 

5. Budynku Żłobka Miejskiego w Chrzanowie – w zakres prac będą wchodziły takie roboty jak: montaż nawiewników okiennych, ocieplenie ścian i stropów, modernizacja instalacji oświetleniowej, modernizacja systemu grzewczego, wymiana okna/przeszklenia w łączniku.

PRZED MODERNIZACJĄ

PO MODERNIZACJI

 
 

Żłobek Miejski w Chrzanowie

Przedszkole Samorządowe nr 11 w Chrzanowie

Przedszkole Samorządowe im. Św. Franciszka – patrona ekologów w Balinie

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Ks. Michała Potaczały w Chrzanowie

Szkoła Podstawowa w Luszowicach im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach