Grzybek OdNowa!

logoprowld_44.jpg [30.67 KB]

Umowa o dofinansowanie projektu nr 02978-6935-UM0614091/23 z dnia 31.05.2023 r. pn. „Grzybek OdNowa! – modernizacja obiektów wypoczynkowo-rekreacyjnych zlokalizowanych przy ul. Lipowej w Balinie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Wartość operacji: 297 900,00 zł w tym:
Kwota wydatków kwalifikowanych: 295 400,00 zł w tym:
Kwota dofinansowania: 187 963,00 zł
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Cel operacji – przywrócenie funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnych i kulturalno-rozrywkowych obiektom zlokalizowanym przy ul. Lipowej w Balinie poprzez ich modernizację.