Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe OPS budynków przy ul. Jagiellońskiej 2,2a,4 i 6 w Chrzanowie

 

Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe OPS budynków przy ul. Jagiellońskiej 2,2a,4 i 6 w Chrzanowie
Projekt współfinansowany w ramach 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


Dobiegły końca roboty budowlane polegające na rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe Ośrodka Pomocy Społecznej budynków przy ul. Jagiellońskiej 2,2a,4 i 6. Budynki zyskały nową elewację, a wnętrze zostało przystosowane do pełnienia nowej funkcji. Obiekty dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zamontowane windy umożliwią dotarcie do pomieszczeń biurowych mieszczących się na piętrach. Do ukończenia obiektów pozostało jeszcze wyposażyć siedzibę w meble biurowe i sprzęt komputerowy. W czerwcu br. ogłoszony zostanie przetarg na wyposażenie pomieszczeń biurowych w meble.


Gmina pozyskała na realizację projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe OPS budynków przy ul. Jagiellońskiej 2,2a,4 i 6 w Chrzanowie” dofinansowanie w kwocie 5 879 522,04 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przed remontem:

1_81.jpg [160.73 KB]

Po remoncie:

zdjciedzisiaj.jpg [181.42 KB]